پرس پانچ تک کاره PLC با قالب تیرآهن بر

پرس پانچ تک کاره PLC با قالب تیرآهن بر

پرس پانچ تک کاره با قالب نبشی بر و سوراخکاری به روی بال نبشی

پرس پانچ تک کاره با قالب نبشی بر و سوراخکاری به روی بال نبشی