پرس پانچ 8 کاره هیدرولیک

پرس پانچ 8 کاره هیدرولیک

 

 

برش ورق حداکثر ضخامت 20 میلیمتر

دانلود ویدئو